Kіші Талдыкөлді сақтайық! Cохраним Малый Талдыколь!

08.09.2021

Kіші Талдыкөлді сақтайық! Cохраним Малый Талдыколь!

Kіші Талдыкөлді сақтайық! Cохраним Малый Талдыколь!
Қазақстан Республикасының тұрғындарының Қазақстан Республикасы Президентіне ашық өтініші

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы!

Еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтан қаласында туындаған өзекті экологиялық мәселені шешуге көмектесуіңізді сұраймыз.
Нұр-Сұлтан қаласының Есіл ауданындағы бірегей табиғи сулы-батпақты алқап - Кіші Талдыкөл көлдер тобына жойылып кету қаупі төніп тұр, тіпті кей бөліктері құрғатылып, үстінен құрылыс жұмыстары белсенді түрде жүріп жатыр.  
Елорда әкімшілігі соңғы 12 айдағы іс-әрекеттерімен бұл шұғыл мәселені шеше алмайтындығын көрсетті. Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі бұл мәселеден хабардар, алайда мәселені шешуге ықпал ете алмай отыр.

Мәселені шешу үшін келесі шешімдердің қабылдануын талап етеміз:
1. Кіші Талдыкөл көлдер жерлерінің санатын су қорынан елді мекен жерлеріне ауыстыру туралы елорда әкімінің шешімінің күші жойылсын. Кіші Талдыкөл көлдеріне су объектісі мәртебесі берілсін (қазіргі шекараларын сақтай отырып) және ҚР мемлекеттік су кадастрына енгізілсін.
2. Кіші Талдыкөл көлдерінде және іргелес аумақтарда оларды сақтау жөнінде тиісті шешімдер қабылданғанға дейін кез келген құрылыс және дайындық жұмыстарын жүргізуге мораторий қою.
3. Іргелес аумақтары бар Кіші Талдыкөл көлдерінің тобын жоспарланып отырған табиғи парктің шекарасына қосу.

Өтініштің толық мәтіні сілтемеде:
https://drive.google.com/file/d/1El3QarEZmlu00vwlZlDhILWDDXErT6Hc/view?usp=sharing
___________________________________________

Публичное обращение граждан Республики Казахстан к Президенту Республики Казахстан

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Просим помочь с решением острой экологической проблемы в г. Нур-Султан. Уникальная природная система водно-болотных угодий (ВБУ) - группа озёр Малый Талдыколь в Есильском районе г. Нур-Султан - находится под угрозой уничтожения, а на некоторых участках практически уничтожена и активно застраивается. Акимат столицы своими действиями в течение последних 12 месяцев продемонстрировал неспособность решения этого неотложного вопроса. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в курсе, однако не может повлиять на решение проблемы.
  
Для решения проблемы требуем осуществления следующих мер:

1. Отменить решение акима столицы о переводе земель группы озёр Малый Талдыколь из категории земель водного фонда в земли населенного пункта. Присвоить озёрам Малый Талдыколь статус водного объекта (с сохранением существующих границ) и включить их в Государственный водный кадастр РК.
2. Наложить мораторий на осуществление любых строительных и подготовительных работ на озёрах Малый Талдыколь и прилегающих территориях до принятия соответствующих решений по их сохранению.
3. Включить группу озёр Малый Талдыколь с прилегающими территориями в границы планируемого природного парка.

Полный текст петиции доступен по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1GVurFLvWgLT-8B8ROS_goy9nhxfgAkpU/view?usp=sharing

Окончание активности (время): 31.12.2021 12:34:00
Подписи:  1306

Возврат к списку

Навигация

Мы в интернете